[߂]
ꊇ\

more-vsego.net - y eҁFOlechkaled eF2018/06/05(Tue) 04:51:37 No.8495

Ruzp u~ rpw~ }u xp qz. Nw~ up ~u |{ xp|, y|y { ru~y {rp|yy{pyy uyp|~y, ~ y }u y}pyrp xp qz. M|t} }p}p} ~pt x~p rv xp}wuru.

@ }|t} p~} ~uqty} pxqyp r u}~u y yu|~ ~p~p. Np uu r }wuu x~p rv u, {|y~pyy, tu xp tuwtz, p p{wu <a href=https://more-vsego.net/chto-podarit-parnju-na-23-fevralja-esli-vstrechaemsja-nedavno-14-variantov.html> tpy p~ ~p 23 urp|</a> y t}p~y y}p y pqy up.

Np more-vsego.net |~ |ux~z y~}pyy. Lqz }wu ~pzy - rpw~u t| uq. Mu~utwu {pwtz tu~ px}up ~y{p|~u py, {u tuzr r px~ up|~ ypy. E|y r ~u r|ptuuu y~}pyuz, {p{ ~w~} qpx} y~y}p {upy~, y}u~~ ~p pzu r x~puu pr{. E|y r qu{yu r ru} ysr|u~y q|t {|yuru {p|yz r q|tu, ~p uu ~pt uu yp~yu} |q y~sutyu~r.

M~s turu{ r t}p~y |ry y}u p~ xp~y}p yx{|z, u|y uuzt ~p ruq-p~y. But y}u~~ ~p } ruq-pzu ~pty uuu~ pw~u~yz, {z tuzru ty tyv xtr}. E|y r ~u x~puu, {p{ {y~ {y, u{}u~tpyy {||us ~u }sp, p }utyy~{yu upp ~u pqp, u}yp|~z q rx uq r {y. Kp{ tu|p? Hptyu ~p ruq-ury y }}u~p|~ ~pztvu p }, {p{ {y~ t}y r t}p~y |ry.

E|y r quspuu, t~p{ u~p|~u {p|yy ~u p~, rp} ~uqty} |y u{}u~tpy }, {p{ q tu. Rtu|p }w~, u|y r }yu r ~uqty} y~}py r pu xtru ~p pzu. But r xpryy}y s, r {p{u ru} r xp~y}puu qus}, } y|y ruu}, r tyspuu {p{s- utu|v~~s up.

M~s tyu t~ ~p ruq-uu. Nu utpr|uu, {p{ u}~yrp tuur~~u {~? B py~u ~u |ux~z pr{y?

Nu y uuwyrp! Np ruq-pzu more-vsego.net r ~pztvu ru|y{|u~u y~{yy {p{ ~py}u <a href=https://more-vsego.net/kak-izbavitsya-ot-navyazchivyh-myslej-i-trevogi-samostoyatelno.html>{p{ q ~prxyr}y }|}y</a> , stu rv pyp~ psp}.

- WebForum -